Salvatore Borelli

      

1930 - 2 004

 [...]per questo loro dispiegarsi secondo un registro linguistico che, particolarmente oggi, ha un forte valore identitario, (le sue poesie) si pongono globalmente come un atto di amore e, quindi, come celebrazione di vita [...] Luigi M. Lombardi Satriani

[...] Il rimpianto nostalgico, seppur poeticamente valido come tema, non appartiene né interessa al poeta Borelli che sceglie di essere "cicala fino alla morte", sceglie cioè la via del canto spiegato, della parola liberata che si fa voce e testimonianza di un presente. [...]+ Luigi Cantafora

[...] Son poesie vigorose queste poesie con le quali Salvatore Borelli si ripresenta al pubblico. Danno la prova provata, cioè testuale, di un cammino che congiunge al cuore antico il cuore presente. Offrono, una volta di più, il segno perspicuo di un Poeta alto, che continua a cercare dentro di sé e trova nella realtà la ininterrotta cicatrice di un peccato che non siamo riusciti ad espiare: il declino della Calabria.' [...]Pasquino Crupi

 

 

 

 

Home

 

Biografia

 

Opere

 

Critica

 

Poesie

 

 

 

 

Bibliografia

 

Fotogallery

 

Sambiase Storia

 

Dove siamo

 

Link


Poesie

 

Poesie tratte dalla silloge  "Duci e amaru"

 

'NA CANZZÙNA

 

Quandu niscivi ìu, cchì svinturàtu,

'unn'era notti... e scùru fhacìa!

Di tàntu ch'era nigùru e chjagàtu

màmmama mi guardava e mi ciangìa.

'I pètri a mmenz"a via jìanu gridàndu:

"Cchi ccià nisciùtu a ffari 'ntra 'stu mundu!".

Di tàndu...ancora è scùru! 'Unn'ha'njumàtu,

tinia 'nu sùlu lumi ...1 e ss'ha astutàtu

 

Cchi spìari... si niscìsti all'astutùni?2

T'arrùazzuli ppi sèmpri all'attrappùni!

1) - La moglie del Borelli, morta per grave malattia. 2) - Al buio.


A maistra mia

Tinìa lli manu longhi mu minàva,
era 'na maistrìna chi 'mparàva !
Si ni vidìa l'arìcchji 'ntartaràti
ni cuvirìa di scaffi e pizzulàti.

T'adduràva llu jàtu si fhumàva,
'nzzammài avìa l'ùgni longhi t'ammaccàva.
Ni fhacìa jìri vrùndi e rigistràti,
capìlli curti curti o carusàti.

« Chi ti vo' beni ti f ha ciangìri
e chi ti vo' mali ti f ha ridiri! ».

Tàndu, 'nu muccusìallu, cchi sapìa !
Cci ndi mandài rusèlli 'n mènti mia!

'A scola assimigliàva 'na nivèra
e ìlla cumu a nùa senza vrasèra.
'Ngrillàva e 'un la sintìamu lamintàri,
dava lla vita sua ppi lli sculàri.

Cumu 'a vulèra vidari!
Va' cerca 'nduv'ha jùtu!
'Un sàcciu nò si campa o s'ha murùtu.

S'ancòra 'a Minnicèlli¹ mi minèra
sculàru sutt'ad illa cci turnèra!

1) La maestra Sabina Minnicelli


A fhera 'i Santu Vrasi

‘Sti jùarni cèri nòvi nd'affruntàti,
pàrinu aggialli 'i pàssa i strati strati.
Vèninu 'i tutti 'i bandi ppi lla fhèra, ¹
m'accàttanu 'a majìlla o 'na vrasèra.
Rundianu sùpra e ssùtta apparigliàti,
càrrichi 'i sèggi 'i vùda 'nghittulàti.

'Ncignanu 'mpèna 'ngnòrna a miriàri,
'nu sbàrdu 'i vindulìari vajanàri.
'Bundànzza 'i mastazzòla e bancarèlli,
fhrischiatti, surdulini e pipitèlli.
Ti 'nciòtanu ccu sgrùsci e ccu gridàti,
'na lava 'i sordi bùani ed «arranciàti»²

Sianti 'nu tira e molla ogni puntùni,
s’addòbbanú 'na gràsta o 'nu chjantùni.
Vidi 'na picatùsa chi smurfia,
‘n'àutra s'ha 'mpurmàtu e ngrizzulìa.
Cci vo' Ila mànu 'i Dìu ppi s'addubbàri,
s'hànu jungiùtu rùjini e ligàri.

'Ntra fhèra d'animali vi 'nzzurdàti,
ràganu ciùcci e muli a camiàti.
'Arinàcchju d' 'i Vàgni pò parràri!
Quantu purcèlli senti runciàri!
Nd'abbùsca 'sti tri jùarni ciampatìni
di fhrùsculi minùti e di vaccini.
'Appàrmanu 'i marràmi e di lurdia,
lla ddintra ognùnu ammàcca e scavunia.

Fhùssi 'na chjìna dùbra si durèra
ma 'a carma pùa ritorna dòpu 'a fhèra!

1) La fiera di S. Biagio che si svolge ogni anno nei primi tre giorni di febbraio

2) Soldi falsi

 


Anzzaru e lla Fhirruzza ¹

'Nd'èbbiru 'sti dùa numi 'nuri e stima,
eranu cchjù 'mpurtanti di Capri e Margellina.
I cèrzzi, fhìcu e alìvi su' 'mbicchjàti,
ni tènniru ppi d'anni 'mpirticàti;
ruvètta, fhitusèlli, cardùni e ppulicàri,
ccu d'ìlli n'appricàvamu a jucàri.
E cchìlla cavarèlla passàndu ti parràva,
era scumpùsa quandu attruppicàva.
I mòrgi c lli mattùni parìanu siminàti,
i vrìasti e cciaramiri sparpagliàti.

'Ndi pàrru di 'sti numi 'ntusiasmàtu
chà chìsti n'arricòrdanu 'u passàtu.
Quand'èramu sculàri cci jìamu a scioparàri,
jurnàti sani sani a ccùrrari e schirzzàri,
squazùni, lùardi e ss.èmpri sgarrunàti,
i càuzi a mmènz' 'a gamba arripizzàti.
All'ùra d'ammurzzàri ccu cchì ti saziàva?...
Saccàti 'i fhìcu tòsti, pastìlli e rusicàva.
Eramu fhòrti, sani e rrussantìni,
nduv'èranu a cchill'èbbrica nutèlli e ffurmaggìni!
Ccu ppìpi e guardunialli 'ntinillàti
èramu ppi ddavèru azzariàti.
Sti quatraràstri 'i mò su' 'mbisciulàti,
si vùrdanu 'i fhittini e ssu' malati.

Turnàndu a llu discùrzu principàli
d'Anzzàru e dd' 'a Fhirrùzza ndi pùa parràri màli?
'Nta nduv'ad ìlli cc'era 'na jittàta
d'aggènti a cchilli fhìcu 'mpirticàta:
fhurgiàri, custullari, varviari e Ili 'mpigàti
ccu panzi cumu sacchi sbisazzàti;
'n terra 'na cudicina 'un si truvàva,
'n càpu 'na scattagnòla 'un cci ristàva!

Ccu ttuttu 'stu prugrèssu 'sta terra t'ha' scurdàta?
Cci jìsti pùacu vòti ppi 'n'armàta! ...
A carta pulla pulla 'unn è cha t' 'a 'ccattàva,
ccu ppètri e ccu cchill'èrva ti stujàva.
E quantu mila vòti ti 'mbrigàva,
‘nt'Anzzàru e lla Fhirrùzza schirmiàva;
si ndi gustàru lìti, gridàti e ccurtillàti,
divorvaràti, pùgna e cciarrunàti !

L'àrbuli e cchilli tròppi cci su' ancora;
pòvara cavarèlla ! ... E' scancillàta
e a cchilu stessu postu cc'è 'na stràta.
A ggènti passa ormai muturizzàta
e nun cci fhànu màncu 'na guardàta.
Chisà s'ancùna vòta cci 'ncruzzèra
e ccu cchill'èrva fhrisca si stujèra? ! ...

1) Luoghi  di perifria dove giocavano i ragazzi di un tempo, ma anche dove qualche volte si accoltellava e si sparava


Quandu vinìa Natali

Trasia dicèmbri e ll'aria prufhumàva,
`un c' era jùri ... e ppùru n' adduràva.
`Nt' e panni d'allirghizza `un cci capia,
prigàvamu Natàli mu vinia.

Riatini ¹`i cristiani `i strati strati
chi jianu a lla nuvèna `mpullunàti,
ccu sciàlli, thazzulittùni e mantillini,
`na musica di zzòcculi e tappini.

U scùru `i rùghi rùghi ti `mbuccàva,
‘nt' o zzàncu e lli gurnàli `mpalaccàva.
Mò cci su' lluci e strati `ncatrambàti,
addiu nuvèni, strìni e sirinàti.

Natàli a manu nostra si sintìa!
`Na strina a ogni casa si fhacia :
armònachi, zampògni e ffiucculàti,
vùci fhirrigni, chjàri ed ammagàti.

" Fhàmmi la strina si mi la vùa fhàri,
chilla di Capadànnu e di Natàli.
Siantu `nu sgrùsciu di `nu manigliùni,
grispèlli calamìndi `nu spurtùni."

Vidìavu quantu rròba ni calàva,
‘nzzìna a llu jùarnu appriassu spizzicàva:
fhrìttuli, grispèlli, baccalà e fhragùni,
piràjini, crucètti, mianduli e turdùni.

Sunàvamu e càntàvamu abbrazzàti,
cuntianti cumu `na Pasqua e affratillàti!
`Un ti ndi fhàri gàbbu, mi piacia cchjù prima!
Cc'era cchjù fratillànza, riligiòni e stima!

1) Briglie, nel caso specifico lunghe file


ERANU I MATINATI

Cchi chjaranzzàna fhrìdda chi minàva
e `n gìru màncu `n' anima affruntàva.
Éranu i matinàti ed ìu mi ricuglìa
ch'avia sunàtu ccu ll' amici mia.
Ma quandu a mmènzu `a Villa hàju arrivàtu
`nt' `e vini tuttu u sàngu m'ha quagljàtu!
" Fhòrsi è `nu spìardu?- `mprìma hàju pinsàtu –
O ancùnu marzziànu ch'ha calàtu ? "
Vulìa scappàri,...ma fhòrzza `un nd'avìa,
chà `i gambi `nu mazzùni mi sintìa;
guardava `n giro tuttu spavintàtu
ppìmmu m'addùgnu chini avia parràtu.
Ppi `un cadiri m'assiattu a `nu scalùni
e cchjù ffòrti si sintìa `nu parrasùni.

`Nu nsùartu `n' àtru pocu mi pigljàva
vidìandu a Fiurintìnu
¹ chi parràva.
Era `ncazzàtu,...'a capu muticàva,
i baffi ccu Ili manu si lisciàva.
``Ccu cchìni pàrra `st' òmu littiràtu?
Si pàrra ssùlu, fhòrsi ha pazziàtu!
`Nzzammài s'addùna d' `a prisènza mia
ndi sùgnu cèrtu cha mi ciamparia."

Cchi vvista orrènda! `Na sfingi si vidìa,
²
`nu scùagliu `nt' `a timpèsta mi parìa;
fhìci curàggiu e cchjànu m'abbicìnu
e ssìantu cha parràva sambiasinu.
"Ha' vìstu, Sa' `Rancì³, cchi m'ha `mbattùtu?
Cha chìllu sbrigugnàtu m'ha tingiùtu.
Ad ùnu cumu Cìcciu Fhiurintìnu
l'hànu cunzzàtu cumu `n abbissìnu!

`Stu scèmu s'ha abbusàtu chà durmìa,
chà s'era risbigliànti...'un mi tingìa
.
Chìsti su' `mbriacùni stravacànti,
offèndinu i fhilòsofi e lli Santi."

Mèntri u Fiurintìnu cci parràva
u Santu ccu lla capu mussiàva.

Sdignàtu San Francìscu cci rispùndi:
" `Nzzammài `sto sciòccu avìa tingiùtu a mia,   
`a càpu ccu `sto pàlu cci rumpia.
È stàtu veramènti scrianzzàtu
m'offèndi `n ùamu tantu littiràtu.
Cchi vùa Ndon Cìcciu mia, t' ha' rassignàri,
i còsi pùanu pùru cambiari;
ormài `sto mùndu è tròppu grussulànu,
vùanu pigliàri u cìalu ccu lli mànu.
Tu guard'a mia! `Unn è cha cùntu pàlli,
vùanu tinùtu `a casa ccu lli spàlli.
4
Mi vèni gùla ppìmmu m'arrassèra,
mu tuttu llùacu `nterra cci cadèra."

Pùacu minùti sùlu si parraru
e ddòpu munumènti riturnàru.
Ed ìu trimàva...e ll' ùacchji avia di fhòra!
E quando ndi parràmu trìamu ancora!
Chìstu è `nu fhàttu vèru.
Però `un ndi parràti,... ...éranu i matinàti !

 

1) Francesco Fiorentino, storico e filosofo sambiasìno, la cui statua si trova al centro della piazza omonima in Sambiase. 2) A fine anni '70, tra le diverse forme di contestazione, vi era anche quella, incivilissima, di deturpare i monumenti. La statua di Francesco Fiorentino era stata imbrattata con delle bombolette spray. 3) San Francesco di Paola, la cui statua è sempre stata in piazza Fiorentino, detta Villa. 4) La statua del  Santo, verso la fine degli anni '60 era stata spostata dal suo luogo precedente e situata con le spalle poggiate allospigolo della casa di un privato


Poesie tratte dalla silloge  "Cumu 'nu suannu"

 

‘A CHJAZZA


I

Ppi ddámmu s'afféndinu 'i Stratillúati,1
chilli 'i 'ntr"o Brácciu
2 o i Cafhardísi!3
'Un ddícu, arrássu sia, ch'éranu ciúati,
ma 'a Chjázza fhú llu salóttu d"u paísi!

Llá cci stavíanu 'i 'gnúri,
i cavaliari e lli signurini,
míanzi pagliétti 'i tanti culúri,
putighi e putighíni
'Nu múarzzu 'i paísi stagliátu,
'nu veru principatu!
Tiníanu assissurátu,
'a caserma e lla 'satturía,
sutt"a gghjíasa c'era lla posta 'ntr"o palazzu
'i ndon Giorgiu Maria.
4

Ajjhjáva 1'óru tuscánu ammíanzu 'a chjázza,
puru 'a gazoseria 'i donna Grazia Matarázza.
5

1. Abitanti del rione Stradella.
2. Abitanti del rione Braccio.
3. Abitanti del rione Cafaldo.
4.Giorgio De Maria - Capo dell'Ufficio postale.
5. Grazia Matarazzo (1876-1952). Col marito Rocco Silvestro
era proprietaria della prima fabbrica di gassose a Sambiase.

II

'U píarnu principali
fhú ndon Cicciu Rubinu,1
valenti spiziáli e primu cittadinu.
S'avía 'n'anca abbuffáta, sgalláta o sgavagliáta,
ccu 'na ciciuliáta... d'acqua salata...
e 'na bona stricáta,
quantu é vera 'a 'Mmaculáta,
cha 'ntr"a stessa jurnáta,
t"a sintía strapazzáta,
peró stavía 'n terra
ccu ll'anca appuggiáta!
Non súlu séppi ffári 'i midicíni,
fhú ppúru Putistá
a tíampu 'i Mussulini.

1. Francesco Rubino (1874-1969). Farmacista e speziale. Podestá di Sambiase.


III

A Sciábula1, donna Carména2 e lla Vastiána3
nd'avíanu cisti e spurtúni paráti!
Milúni 'rándi quantu 'na campana,
'bundánzza 'i mulingiáni e di patáti.

1. Barbuso Peppina (1884-1956) 'a Sciábula di soprannome.
2.Turquasio Carmela (1882-1956) nata a Curinga
3. Calabró Sebastiana (1888-1973)


IV

Cchi d'é chi cci ha mancátu,
'u trappítu o 'u mulinu?
Quantu granu ha macinatu
'a bonánima 'i Brunu Pinu!1

1.Bruno Pino - Mugnaio. (1904-1974)


V

I pisci? Avíssi voglia!
Fhóra e dintra 'a piscaría
v'arricurdáti a Marríallu1
cha 'i vindía?

Pári cha 'u síantu mó
ccu lla vúci abbragáta:
"Eééé...arrivata 'a sardélla,
ééé...arrivata 'a nunnáta!"

Si scannaruzzáva...
E cchini 'u sintia!
'a genti 'unn avía sórdi mu accattáva,
máncu 'na stízza d'úagliu mu fhrijía!

Sácciu s'u púazzu diri!
Mi síantu timitúsu...
ma ppi llu canuscíri
'u chjamávanu 'u Pilúsu.1

1.Giovanni Marrello - Fruttivendolo e pescivendolo. (1902-1967)


VI

'Ntr"a chjánca d'u Pagánu,1
'i Gríllu,2 e Fhuristánu3
cci nd'era zínzuli 'i carni minuta!
Pinduliáva ll'avanti 'mpindúta,
'mprisuttáta, chjína 'i muschi e purviráta.

Ni cambarávamu tri voti all'annu,
a Pasqua, Santu Natali e Capudannu.

Menu mali cha ogni tantu
ancúnu vói s'incafhunáva
e, quandu ti jía bona,
chilla carni t"a 'ccattáva.

Nduvi 'a vindíanu vidíavu 'na guerra,
sútta 'a casa 'i ndon Peppi Cerra!
Quantu 'mbuttúni, gridati e burdéllu
ppi avíri 'a carni d"u bassu macéllu.

1.Domenico De Biase - Macellaio emigrato in America.
2. Francesco Grillo - Macellaio.
3. Francesco De Biase – Macellai.


VII
'Mbéci Rusína i Tólla1 fhacía affari,
'ncignáva d"a matina e 'un risistía a pisári.
Vindía arénghi e sardi salati
'ntr"e pámpini di fhícu 'mbulicáti.

'U piscistúaccu e lli ventricíalli
'i vidíavu 'i luntánu!
Cúmu 'ncazzávanu i sarachialli
ccu 'nu múarzzu 'i pani 'i 'ndiánu!

1. Stella Rosa Maria - Negoziante di alimentari (1869-1958)

VIII

T'abbisugnáva 'n'umbrella, 'na sciarpa o 'nu cappíallu?
Trasía 'ntr"a putíga 'i ndon Sarvaturi Burríallu.1
Ccu lli manu vacanti 'un ti ndi jía,
d"a nascita alla mórti ti vistía.
Ajjhjáva 'nsína a lli curúni,
lazzi, puzína, piattini e buttúni,
cumu nú pimmi!2 ‘ndavía picatelli...!
cúappuli 'i criatúri e tabanélli.
I tacchi e lli simígi...pacchi,
pacchi, fhirrúzzi ppi lla punta e ppi lli ... tacchi.

1. Salvatore Borrello - Negoziante di scarpe e di articoli vari. (1900-1962)
2. pimmi = UPIM

IX

'N'áutru cha cci miría fhú Fabiánu,
'u diu Cu vinu, Cicciuzzu 'u cantiníari;1
'a genti di vicínu e di luntanu,
jíanu ppi si zurrári 'nu bicchjari

Tinía tórchji, palarchji e carrácchji;
di vinu ndi linchja setti úattu vútti,
ccu sórdi o senza sórdi si 'nciciunávanu tutti.

1.Francesco Fabiano - Cantiniere. (1914-1982)


X

E chílla bonánima 'i Fhurfaríallu1
quantu unistá tinia quandu pisava
Era 'nu pócu vásciu, povaríallu,
d'arríatu 'u bancúni a capu cci spiava

Ciccúzzu Giampá2, don Andrea Camardélla,3
tutti a 'na rasa s'avíanu cunzzátu.
Fhóra malúacchju, cchi cumpagnía bella,
assimigliava 'nu tri...gimillátu!

1.Gaspare Fulfaro - Negoziante di alimentari. (1900-1985)
2. Francesco Giampá - Negoziante di alimentari. (1901-1964)
3. Andrea Gambardella - Negoziante di alimentari. (1907-1944)

XI

Ici cha mancavanu i varviari!
ma 'u cchju búanu fhu Talínu,1
sirvía puru i Carbiníari.

Tinía rasúali e specchji lucenti,
tuvágli vrúndi e fhúarfici taglienti...

Ragáva 'nu mustazzíallu fhínu fhínu,
nd'ha avútu 'ligánza Burríallu Talínu!

1. Italo Borrello - Barbiere. (1904-1983). Tipo elegante, garbato e salottiero.

XII

'Un c'éranu sulu i varvíari,
Fhunáru1, 'u cumpári Arvínu, 'unn era custulíari?
Ndi parru no' ppicchí é di chilla razza...
cci tocca ch'ha stavútu a mmíanzu 'a chjázza.

Genuvési ndon Vicíanzu2 cchi vindía
s"un c'era ancúnu sartu chi cusía?
Stavíanu vicini, s"a 'víanu parráta,
unu mintía lla rroba e 1'áutru 'a fhatigáta.

Era 'nu mastru chi mmai ripusáva,
c'éranu júarni chi máncu affacciava.
Ancúna vota 'u vidíavu spiári,
cumu 'na spéra 'i suli si turnáva a 'mmucciári.

1.Albino Funaro - Sarto. (1906-1986)
2.Vincenzo Genovese - Negoziante di tessuti. (1903-1969)


XIII

Cc'era dúa spiziríji 'ntr"o principátu;
nd'ébbi sapianza ndon Vicíanzu Spusátu!1
' 'Nu santu cristianu,
jía 'ntr"a gghjíasa ogni matina;
scurciáva llu patarnúastru ccu 'na manu,
ccu ll'áutra ti prujía lla midicína!

1.Vincenzo Sposato - Farmacista e speziale. (1873-1944)


XIV

Ndon Rafhéli Mirárchi,1 'u tabacchináru
era sempri adumbrátu, fhúscu e amáru.

'Ndícini ni nd'ha datu, eppúru pupulári,2
e si éranu ammuffati ni l'aviamu 'i pigliári.

"Oh ndon Rafhé, cchi ccágnu ni dunávi?
Dúa miccinélli musci e sbacantáti?’’

'U scurpícchju d"a vúcca s"u cacciava
e, povaríalli núa, n'assicutáva!

1.Raffaele Mirarchi - Tabaccaio. (1881-1952)
2. Due marche di sigarette dell'epoca: Indigena - Popolare.


XV

A quattru strancalúni d"u tabacchínu
ajjhiávi 'a putíga 'i don Abértu 'Adínu.
Paría 'nu Salamúni,
non tantu fhácili parráva,
si dicia ancuna parola
prima 'a pinsáva.

Si jía ppímmu accattava,
cchi dícu, 'nu pícu,
'na fhúarbici 'i putári,
'na rúnca o 'nu fhaciúni,
ccu lla bonánima 'i Salamúni
tira e molla 'un nd'avía 'i fhári;
ti circáva cinqua liri
e tantu cci avía 'i dunári!

1. Negoziante di ferramenta. (1885-1969)


XVI

L'aparigína d"i putigári
fhú donna Pippína,1
s"u putía vantári!

Pasta, fharína, rróbba ti ndi dava,
'nzammái alla raccórta 'un la pagava!

Cchi d'é cha ti fhacía?
Ti siquistráva!

1.Petrone Giuseppa - Negoziante di alimentari. (1873-1952)

XVII

E cchi nd'é dittu, cúmu mi prisintéra?
Passu dirittu d’’a casa 'Panzéra?

Certi júarni 'u vidíavu llá avanti
quand'era viacchju e malátu.
Iju m"u ricúardu giúvini e galánti
súpra 'u doróti assittátu.

Tinía 'nu bréccu, 'u stessu 'i 'nu vagoni;
nd'ha carrijátu sacchi d"a posta alla stazioni.
'Un ripusáva mai, quantu fhatíca ha ffattu!
Tu píansica 'un llu sai ch'avía llu carru mattu?

Carrétti, sciarrétti, l'anima catriáta,
tri o quattru cavarcaturi
e 'nu fhúndu alla 'mpitráta.

Quandu passava Cicciu,1 cori mia!...
darríatu 'u carru mattu chi 'nchjanáva e chi scindía.
Paríamu 'nu sbárdu 'agíalli,
ni ragávamu 'u zúllu, éramu quatraríalli!

"Oh fhígli 'i bona mamma, 'un v'arrassáti?!
Si scíndu vi ndi 'ncázzu staffiláti".
Gridava, si fhacía 'na 'mbilináta,
ma 'unn ha chjavátu mai 'na staffilata!

 

1.Francesco Panzera (1894-1961). Pioniere dei procaccia postali. Possedeva una specie di rimessa-serraglio nella quale trovavano posto muli,cavalli,asini,carretti,calessi,carri ed il famoso “brecco”, un veicolo a metà tra la diligenza ed il carro del West dei pionieri.


XVIII

Sútta 'u palazzu 'i ndon Dariu Mauru,1
'u patri d"abbucátu,
'u sai chíni c'é statu?
Battaglíari,
'na sorta d'úamu.
paria 'nu pilíari!
Nd'ha avútu sbirtianza
Cappelli Pasquali!2
Ragáu lla nuvitá d"i cambiáli!

Abbásta mu fhirmávi...
nd'avía scarpi e cammísi!
Tra bulli, interessi e spisi
stavía fhríscu e jurútu,
t'ajjhjávi accattátu e vindútu!

 

1.Dario Mauro - Ricco proprietario. Ufficiale dell'Esercito durante la seconda guerra mondiale. (1897-1967)
2.Pasquale Cappelli - Detto "Battaglíari". (1912-1980). Intraprendente e moderno negoziante di calzature. Abile nel parlare ed elegante nei modi e nel vestire.

 

XIX

I liccardíji n"i dava Fhijurínu.1
Frú - frú, ligarízi, n' 'ndurcifhicáva,
'nu virmúzzu ogni tantu si cci ajjhjáva!

1-Fiorino Gambardella - Negoziante di generi alimentari. Spesso vendeva merce avariata. (1909-1964)

XX

A dumínica e llu júavi
'unn avia nduvi scanzzári,
calávanu 'i capadíartu i muntagnari.

Caminávanu a scaglioni,
'un nd'affruntávi unu ogni tantu,
armávanu 'a prucissióni
d’’u vénnari santu.

Ognúnu ragáva 'ncúallu
'na víartula o 'nu cirmíallu,
chíni tirava 'nu ciúcciu
e cchíni 'nu vitíallu.

'N'anima senza nenti
'un lla vidía!
Paríanu fhuristíari 'i l'oriénti
vinúti ppímmu tróvanu 'u Missía.

XXI

A 'ffúria 'i parrári, schirzzandu, schirzzandu,
mi zumpa d"u ciarvíallu Cicciu Urrándu.1
Ha 'ffattu 'nu 'nquácchju, putía diri 'a genti,
si si scurdáva 'a stilla cchjú lucenti.
Allúra ppircchí scrivi 'stu turdúni?
S'ha riscurdátu 'u rré d"i scirubétti,
fhatti ccu nivi, zzúccaru e limúni?

I suspíri e lli susumélli
cumu Cicciu chi 'i sapía ffári?
Speciarménti 'i garamélli,
'un cci appattávanu i "Spirlári"!
Nd'avía sbirtíanza Ciccínu Urrándu,
passava lli durci 'ntra 'i zziti vulandu;
ndúvi c'era guagliúni 'a guantíara l’azáva,
stindía 'na manu, ma ndúvi cci arrivava!

Durcíari cumu ad íllu chini c'era?
Tinía 'na crijntéra,
'ntr"o barru arraricáti
ch"un lli smuvíavu mancu a cuzzuláti!

“Ndon Ssi...! Ndon Ppé...!
Paldíu, vúagliu, chjudíri!
Ndon Ccá. .. !
E' minzannótti,
jámu a durmíri!”

"E ffúrnila, Cicciu Urrá, quantu baccánu,
mancu s'avéra 'i jíri luntanu!
Tíani pacianza, chá stámu fhurniandu,
iu e don Uréstu n"a stámu stringíandu".

Mi spágnu cha mi cci 'njórna
fhacía Cicciu - cchi vrigógna!
Tutti 'i síri 'a stessa cosa
ppi 'nu suspíru o 'na gazósa!

Mi 'nchjóvanu 'n crúci
'i mpríma matína,
'un mi páganu mancu 'a luci,
fházzu 'u guadagnu d"a zzá minchjulína!"

"Cúmu su' tírchji!" -
surmuniáva llu Rrándu,
assittátu a 'nu bancu
aspittáva.... ciumándu!

1. Ciccino Orlando - Dolciere e gelataio (1888-1973).
2. Nel suo bar giocavano a carte alcuni proprietari e
3. professionisti, accaniti nel gioco e a volte tirchi.

XXII

Cumu é smimbráta 'a chjázza!
Tutt' 'i cosi ha pirdútu!
E' cicáta e senza vrázza,
'u salóttu é sciundútu!


Poesie tratte dalla silloge "Quandu canta lla cicala"

CICCIU 'U CRAPARU

`Nu povarìallu tinìa `na vigna,

`nu migliàru,

`ngiru ngiru arricintàta

ccu ffènzzi e ccu sipàli;

Ciccariallu truvàu Ila strata

mu cci scara ll'animàli.

 

Nd'avìa `nu mandrarìzzu,

- fhùacu sua ! - ... `na sittantìna!

Fhici cchjù dannu `stu strifhìzzu

cha i tirrimòta 'i Missina.

Uva a Ili pìadi 'un cci ndi lassàru,

chilla pòvara vigna 'a sbrullàru.

 

'Nu  jùarnu'stu scannàtu,1

dannìfhicu e vacabùndu,

passàu di `nu fhundu, sbadàtu,

senza sipàli e né ffiarru spinàtu:

erva fhrisca cci nd'era `nu pratu,

paricha l'avìanu siminàtu.

 

`Mpena 'a vintàru'i crapi

`un vi dicu cchi pòttiru fhari,

parìanu `na fhullunàta d'api,

quandu si `ncignanu a sparpagliàri.

Cumu `nu fhùrmini si lanzzàru,

- e cchini 'i mantinìa!

-a Ilu crapàru cci vinni Ila pazzia.

"Ssefhè...ssefhè!"

L'aviavu 'i séntari gridàri!

`Un vidia ll'ura mu 'i fhacìa alluntanàri.

Cci avia vinùtu 'a dispiràzioni:

 

"Fhuttùtu `u culu mia... 2 si veni donnu 'Ntoni, 3

a tambùrru battènti mi fha'ncastagnaril "

"Pagùra guarda vigna

(dicimu a Sambiàsi)

e... no' sipàla"

1)Scannatu, termine usato impropriamente al posto di "miserabile, disgraziato". Si dice di uno cattivo chs meriterebbe di essere scannato. 2)Espressione volgare per dire "povero me!" 3)apparteneva ad una persona importante (don Antonio), pertanto non aveva bisogno di recinzione. La gente doveva evitare di invaderlo per paura del padrone.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poesie tratte dalla silloge "Quandu canta lla cicala"

CCHI  CCROZZA...

Cchi ccrozza chi tìagnu!

'Un la pùazzu... addumàri,

'a fhacèra morza morza

e l'arringhèra `ntra mari.

 

Jurnàti sani sani

'unn ha d'àutru cchi pinzzàri

e cci sbatti llu sensu a lli tìampi luntàni

Di chillu chi cc'è òji? È disgustata...

Chini 'un pensa alla vita passata...

'ici-cha... `unn ha futùru.

 

Tìagnu 'na crozza tosta...

cchjù assai... 'i `nu muru.

 


 

QUANDU DDÌU...

Quandu Ddìu 'mpastau Ila Terra

'un la vòzi lassàri vacanti;

cci vutàu lli cillunàri 1

assai cchjù rrandi 'i `nu `lifhanti.

 

Quant'erba cci vulia?

Chistu 'un llu sa nissùnu,

sicùndu 'a crozza mia

dua o tri carràti l'unu?

 

Scavuniàvanu?... Sdirradicàvanu?

Cchi mali... pòttiru fhari?

Danni chi si putìanu riparàri.

Ma u Divìnu Patrùni si nd' avìa stuffàtu,

icicha cci struggìanu u siminàtu.

 

" 'Un sanu chillu chi fhanu!

Su' dannìfhichi... e mangiùni,

mi pistarìanu u granu...,

m'acciùncanu i chjantùni. 2

È `na razza chi 'un mbali!

Vùagliu cangiàri animali.

Mi cumbèni ppimmu 'i scuffùndu,

fhazzu viniri 'a fhini d'u mundu."

 

Acqua, fhùrmini e tirrimòta:

'a Terra ristàu sula 3... 'n'autra vota.

Fhici viniri u judizu 'nivirzzali

mu struggi chilli pòvari 'nimali?

Girati llu cialu cialu 'i parti a parti,

pusàu supra Jùavi, Vénnari e Manti.

Jiu spiartu tutti i jùarni d"a simana

mu trova trova 'sta... simenta cristiana? 4

 

"Figli mia - 'ncignau a pridicari -

vi cunsignu stu fhundu, sapitici stari.

Vi dugnu l'anima, sali e sapienza.

trappativilla ogni ttantu...'a cusienza"

 

(Arriccumandau lla piacura allu lupu!)

 

'Mpena arrivàru parìanu turdùni,

'un sapìanu mancu parràri! Apprìassu...

azàru i vùvita e lla voci...

e llu Patrùni... 'nchjuvàru a lla cruci.

(Allèva pùarci... chà ti cundi u mussu!)

U pùarcu quandu è vivu... `u nasiàti,

ppircchì è lurdùsu e bruttu,

ma dopu ch"u scannati

cumu `ncazza... Ilu prisciùttu!

L'ùaminu quandu è vivu... è priputénti.

Mùartu? 'Un ti cci pua accucchjàri,

`i tantu ch'è ffitùsu e puzzulènti,

mancu i migliùni 5...'u vùanu `ncignàri.

 

U Patrùni ha sbagliàtu,

cci dunàu troppu sapìanza...!

Ccu 'sta `ndiavulàta... 'i scìanza

cci scuncàssanu... u Criàtu.

Puru l'anima cci vòzi dunàri!

Mu si ndi sérvinu sulu.. . ppi riatàri?

1)  cillunàri: contadini che coltivano il podere altrui. Qui sta per: i primi abitanti cui fu affidata la Terra, perché se ne servissero, cioè i dinosauri. 2) chjantùni: virgulti appena trapiantati. 3) sula: vuota, deserta. 4) simènta cristiana: sta per essere umano, persona, seme dell'umanità intera. 5) migliùni: i vermi.


 

`I RINDINELLI

Viàggianu notti e jùarnu,

vàrcanu cìalu e mari

appòsta mu ni véninu a truvàri.

 

Cumu sunu puntuali!

Ccu lla signora Primavera

arrìvanu sempri 'guàli.

 

Quandu su' cca, cchi vulèranu fhari,

ndi téninu cuntintìzza,

'un si ndi pùanu saziàri.

 

Vòlanu supra e sutta,

giranu 'i ogni latu,

pìanzzica vùanu diri:

"Amu turnàtu."

 

Cumu cci passa lla stanchìzza

si 'ncumincianu a straviàri,

si jèttanu 'ntr'e jùmmi

e s'apprìcanu a fatigàri.

 

'Mbìscanu crita, terra e lijùtu; 1

'nu pittùri l'ha' vidùtu

quandu conzza lli culùri?

'I rindinèlli su' tali e quali.

 

Fhanu 'nu materiali

non tantu carculàtu,

orammài 'i rindinèlli

l 'hanu sparamintàtu.

 

'Unn hanu scali ppi `nchjanki,

'un téninu tavulùni,

cumu 'u pùanu fhravicàri

'nu nidu sutt' o barcùni ?

 

'A natura è 'nna magara...

nda faciutu cosi belli!

Ha sbirtisciutu pure...

le rindinelle.

 

1)lijùtu: la parte impura e grassa della sabbia che si deposita ai lati del letto del fiume.

 


 

`A TERRA D"U MARICÌALU

Pari `na terra scumunicàta!

Gira di manu... a manu,

mo cci l'hanu `mbarruzzata

a `nu ìtalu-'miricànu.

 

'Stu santu cristiànu

avìa binùtu cca ppi `ngiustriàri,

ccu `na balìci curma... di dinàri.

Nduvi 'u `mbuttau u malu distìnu,

nentidimènu nduvi mastru Pippìnu!

"Era cchìllu chi cci vulìa!

- dissi Ilu spaturnàtu -

I bajùacculi ch'ha purtàtu

mi l'hàju... spìzzicàri."

 

"Mister Giòe, ti fhìdi 'i mìa?

T"u vùa accattàri `nu fhundidallu

`ntr "e cuntùarni 'i Jazzarìa,

chi 'u chjàmanu Mariciallu?"

 

"Ma 'sta terra è luttizàta?

'Mpùrmati si ni fhànu fhravicàri."

 

"Chista è l'ùrtima cazzàta,

'un ti priuccupàri! "

 

"Quant'è?" - "Tri tumminàti,

decimìla metri quatràti."

 

"Cchi prìazzu teni?"

"Chista è 'n' accasiòni,

ndi vùanu duacìantucinquantamilioni.

Vidi cha ti cumbèni:

è allu cantu d"a strata

e llu mari è vicinu.

Fhacìmucci 'na scappata."

"Occhèi, mastru Pippìnu! "

Fhiguràtivi a Ilu caìnu,

cumu 'u seppi... giubiàri: c

cu llu metru e Ila rullìna

s'ha mintùtu a misuràri.

 

" 'A prima cosa ch 'avèramu 'i fhari

Ilùacu ammìanzu 'na grandi piscìna,

cchjù sutta 'nu risturànti

e cca avanti 'nu giardinu.

Mister Giòe, cchi ti ndi pari?"

"Occhèi, mastru Pippìnu! "

S"u vidìa unu 'i luntànu

`u pigliàva ppi `nu lauriàtu:

`u `miricànu ogni tantu... parràva,

u mastru l'avìa `ncantàtu.

 

"Cca è Ilu stessu cha si' 'ntr"e... Wai, ...

a Surrìantu... o a Puartufhìnu,

crìju cha si' cundantu! "

"Tencchjù, mastru Pippìnu! "

(Cuntìantu tu... cuntìanti tutti!)

"E moni, mister Giòe, cumu ristàmu?"

"Pripàra 'i canti, chà strumintàmu."

 

Si disbrigàru...'n tèrmini 'i nenti!

`U carriàru nduvi u nutàru

ccu tutti... i sacramènti.

 

'A terra cum' era. . . ha ristàtu!

Fhu `na mala... accasiòni!

U summàstru... cci ha guadagnàtu

'nu cintinàru 'i milióni.

 

Giòe Alissàndru ha d' aspittàri,

aguràndu ppimmu po' ... rializàri.

 


 

'I dua  cumpari

"Bon truvàtu...bon truvàtu!"

"Bùanu vinùtu, cumpàri mia, bùanu vinùtu!

'a casa era vacànti e s'ha linchjùtu!

Quali vìantu vi cci ha 'mbuttatu?

Cci mancàti 'i Natali d'annu passàtu!"

 

I dua sangiuànni fhruntàli

si ndi jittàru vasati!

 

"Oji stavìti cca,

'un po' mancàri!"

 

"Vi ringràziju cumpa',

'un pùazzu addimmuràri.

Cuncètta m'aspetta,

mi fhacìti `mbrigari"

 

"E... mò, icicha

ppi ' pagùra d 'agìalli

'un siminàmu 'u linu?" 1

 

'Ncamàtu d"a casa mia 'un vi ndi jàti,

e s' a cummàri pridichìa

'a tuppitijàti"

 

Nemmènu ùattu jùarni fhici passàri!

'A dumìnica c'era statu,

'u miarcuri s'ha `ntubbàtu

mu va trova a llu cumpàri.

"Bon truvàtu...bon truvàtu!"

"Bùanu vinùtu, cumpàri mia, bùanu vinùtu.!

Sugnu cuntiantu cha mi pinzzati."

 

"Assittàmuni, cumpa', cha ragiunàmu

all'alliarta simu randi e ni stancàmu."

 

`Un pirdìu tìampu ! Sùbitu ha `ncignàtu

a cuntàri fhatti 'i quandu era surdàtu.

`Nu discùrzzu jìa... e 'n àutru vinìa.

Si fhici l'una passata, si ndi jìu Ila menza jumàta!

 

'A patrùna d"a casa...'un jìa a cucinàri!

Nchjuvàta a `na rasa

si gustava parràri.

 

Mala giobba! 2 - pinzzàu llu `mbitàtu -'

'A camèlla 'un vulli...

'u fhùacu è astutàtu."

Pìanzzica... a lli vicchjìzzi ha capisciùtu!

"Si vùa éssari amàtu e disiàtu

`un jìri a Ilu spìssu...nduvi si' vulùtu!

1) Una metafora per dire: "Forse che per paura di chi non c'è, di qualcuno la cui venuta è improbabile, non si deve fare quello che dobbiamo o vogliamo fare?". 2) "Mala giobba!": "giobba" vuoi dire lavoro, occupazione, impiego. La frase qui sta per "cattivo affare, brutta combinazione".


?U JUMMI CANTA... GALLI

'Un lli sintìmu cchjù...,

i galli hanu accitàtu;

cchi càntanu a ffari,

s'u jùmmi è malàtu?

 

I tìarmini 1 e lli spinàri

éranu cuviruti,

vidìavu `nu pratu

di panni stindùti.

 

Quadàri e stanàti

mu fhacìanu 'a lissìa,

- cchi ffimmini affiatàti! -

una stricàva, 'n'àutra turcìa.

 

L'acqua era lucènti,

argintàta,

'na surgènti `mpatàta.

Nd'ha agiuvàtu cristiani!

Capadìartu e `ntr' 'e marini

fhacìa giràri 'i petri di' mulini.

 

Cc'era cchjìnu d'urtulàni

u jùmmi jùmmi 'ntìampu 'astàti,

ccu lli stivali e lli càuzi `mpadàti.

Papariàvanu 2 a `mbullari e sbullàrì,

fhacìanu surchi, fhacìanu gurnàli,

'ncanalàvanu l'acqua pp' abbiviràri.

 

'A sira 'mpena scuràva

sintìavu 'n' armunia!

U chjùrru cantava

e llu grillu rispundìa,

'i rani e lli scaravòcchja

tinianu 'a stessa vuci,

i cariòli 'ntr' o  scuru

allumàvanu 'a luci.

Puru l'acqua sapia cantàri!

Mo c'è nna carmarìa...

chi ti fha spagnàri.

 

1) tìarmiini = confini, limiti di proprietà. Qui sta per: sponde del torrente. 2) papariàvanu: dal verbo "paparijàri" = pavoneggiarsi, mostrarsi fiero delle proprie doti, vere o presunte che siano. Qui si deve intendere nel seguente significato: agivano come le oche che sguazzano nell'acqua. Durante il lavoro di apertura e chiusura dei flus-si d'acqua gli ortolani si comportavano con la stessa naturalezza delle oche.


QUANDU ARMAVAMU 'A SANTA CRUCI

Ppi nnua era 'nu vùtu,

cc'éramu 'mparàti,

 

s' 'unn armàvamu 'a Santa Crùci, 1 

cadìamu malati.

 

Cci ndi vulìa pacìanza ppi ll'armàri!

Tutti i vicini mia vinìanu ad ajutàri.

 

Ccu `na tuvàglia 'i tilàru

di linu ricamata

armàvamu 'n atàru

cumu 'a gghjìasa d"a `Nuziàta. 2

 

'N apparàtu 'i fhigurèlli

e 'nu quatru d' u Signùri,

era llu misi 'i màju,

fhiguràtivi quantu jùri!

 

'A sira si linchjìa di Cristiani,

vinìanu a prigàri vicini e luntàni.

 

Fhacìamu ppi tri jùarni i... sacristàni;

nissùnu... si ricuglìa,

durmiamu `nt"a Santa Crùci

ccu lli cumpàgni mia.

 

'Mpena ngnurnàva lla matìna

n'avìamu 'i livàri.

Ccu `na guantìara o `na piattina

jiamu circàndu dinari.

 

"M"a jhaciti 'a Santa Crùci,

m"a fhaciti 'a Santa Crùci? "

 

'Un lli lassàvamu stari,

puru 'nu sordicìallu, ma ni l'avìanu 'i dunàri.

Quantu vàtali fhacìamu 'sti vavìa!

Truvàvamu amurusànza e. . . tirchjaria.

 

'Un ni putìamu lamintàri,

ìa gara d"a pasta 'a putìamu fhari.

 

N' accattàvamu i "pupulàri" 3

e rrobicèlli... duci,

n'avìa di pirdunàri 'a Santa Crùci!

"Chi atàru servi... atàru mangia"

"U prìaviti senza sordi... missi 'un ndi dici!"

Note: 1) - Nei primi tre giorni di maggio di ogni anno, prima della Riforma Liturgica, si celebrava la festa del ritrovamento della Croce di Cristo da parte di Santa Monica, madre di Sant'A-gostino, la cui festa si celebrava il giorno 4 di maggio. 2) - La chiesa dell'Annunziata di Sambiase. 3) - Marca di sigarette dell'epoca.


QUANDU FHÌCIRU 'A GUERRA

'Na ràdiu u quaranta chini avìa?!

Ancùnu... pussidènti.

Di 'sta malidìtta... terra

'un ndi capiscìamu nenti.

 

Quando sèppimu d"a guerra,

ristàmmu `nchjatràti,

fhu cumu `nu dillùviju '

'n tìampu 'astàti.

 

Sintimmu all' antrasàta

'nu baccànu, sgrusci, gridàti e vattimànu,

pìcciuli e randi zumpàmmu alla strata.

 

- "Quatrà, cch'ha succidùtu,

cchid'è 'sta fharzaràta?"-

 

'Na squatra di "balilli" e "`vanguardisti" 1

cantàvanu canzzùni fhascìsti,

ccu torci e scintilli fhacìanu luci,

spassiàvanu u ritràttu d'u Duci.

 

- "'Amu dichjaràtu guerra,

'amu dichjaràtu guerra,

vulimu cunquistàri l'Inguartèrra."-

 

-" A casa piglia fuacu e vua cantati!

Eh... pòvari Jugàli!  2

Apprìassu... vi nd'addunàti.

Hàju fhaciùtu 'a guerra mundiàli,

tiagnu 'sta gamba paralizzàta,

m'acciuncàru a Capurèttu

ccu schèggia di granàta."-

Chistu cantava... 'n ùaminu anziànu.

Senza pèrdari tìampu, si déziru 'i fhari,

arribbillàru... milioni 'i surdati;

'i pigliàvanu 'ntìari, senza scartàri,

ciùati, sberti, sani e malati.

 

Ccu `nu scupittùni anticu 3

'i mandàvanu a sparàri,

ma chin' era... llu nimìcu,

a cchini... jìanu ad ammazzàri?

 

'A pòvara ruga mia 'a sbacantàru!

Puru a pàtrimma 'i trentaseànni n'arrubbàru;

ristàmmi senza 'i nissùnu...,

di tanti giuvinìalli 'un ndi lassàru unu.

 

Quando partìanu l 'avìa 'i vidìri,

èranu tantu giàlini e 'ntassàti

ch"un putìanu nemmènu ciangìri.

U patri e la mamma ndi fhacìanu gridati:

 

"Fhìgliuma, fhatigatùri mia,

nd' ha 'jittàtu zzappunàti! "

 

Era mìagliu mu 'un lli vidia!

Si sgargiàvanu, si mazziàvanu,

fhacìanu cumpassiòni;

si putèra parràri 'a Stazioni!

 

'Ncignàu llu 'mplarnu 'nterra, 'ncialu e mari,

viàtu chini... si putìa sarvàri!

 

Quantu agènti 'un turnàru né mùarti né vivi!

Tri amici cci appizzàmmu Mpedalìvi. 4

Tra i primi sbinturàti

cci capitau Luìci, 5

era 'nu santu... vicìnu!

Apprìassu muriru dua fhrati,

Cicciu e Vicinzìnu. 6

 

Quantu billìzzi avianu chilli,

'u sàcciu ìu... cha 'i canuscìa;

pirdimmi tri stilli `ntr"a ruga mia!

 

U fronti, cchjù stavia, cchjù s'allargàva,

si cci `ntricàu 'na grossa nazioni.7 

Chi s"a cridìa, chini cci pinzzàva

cha bumbardàvanu 'a populaziòni!

 

L'ariupràni sbardi sbardi  

rundiàvanu supra 'i casi,

notti e jùarnu, ad ogni ura:

scappàmmu 'i Sambiàsi da' pagùra.

'Nu gattu 'un llu vidìavu 'i strati strati!

-'Viva a llu Re e viva a llu Duci,

'a sira senza luci, u jùarnu senza pani,

e lla notti l' ariupràni. "-

 

I trempi pulluriàvanu di sfullàti

arricittàti 'ntr"e grutti e lli pagliàra,

ppi curpa... di capu... malàti

fhaciamu `na vita amara.

Note: 1) -"balilla" e "avanguardisti' erano due delle organizzazioni paramilitari dei giovani duran-te il periodo fascista. 2) - "Jugàli" = Giufà, personaggio sciocco e credulone di tante favole popolari. 3) - "scupittìmr= grosso schioppo; qui sta per antico fucile, quale era considerato il vecchio fucile modello '91 della prima guerra mondiale. 4) - "Mpedalìvi". Letteralmente: ai piedi degli ulivi. Con questo nome è stato sempre indicato a Sambiase quel tratto di strada tra Piazza Fiorentino e il rione di Santo Nicola. 5) - Torcasio Luigi, padre dell'avvocato Antonio Torcasio. 6) - I fratelli Francesco e Vincenzo Tropea. 7) - Gli Stati Uniti d'America, entrati in guerra nel 1941.  

   Una pagina della memoria storica di un paese: sono i ricordi di guerra impressi nella mente di un ragazzo. Il Borelli fa riferimento alla seconda guerra mondiale, 1940-1945, durante la quale, data la sua giovane età (tra i 9 c. i 14 anni), fu impressionato da un insieme di eventi dolorosi: tra questi, la morte in guerra di tre vicini di casa.


CCHI PATÌMMI A LLA MARINA

"U bon tiampu pari d"a matina!"

I vìacchji ni l'hanu `mparàtu,

ma u tìampu chillu jùarnu... 1

n'ha `ngannàtu.

 

Fhacia càudu prima 'i ngnurnàri,

u suli abbrittàva Ila rina

e 'un putìamu caminàri.

 

U mari 'u' ssi muticàva,

paria 'n' àstricu d' argìantu,

'un vidìavu 'n agìallu vulàri,

'un minava 'n àlitu 'i vìantu.

`Nu mundu paralizàtu!

Cchi succidìu dopu mangiàtu,

ancòra ... 'un cci pùazzu pinzzàri!

Pàricha stavianu durmiandu

e lli fhìciru sbanticàri.

 

Si livàu 'nu vìantu 'ndiavulàtu,

'a pràja 'a nittiàu 'ntra 'nu mumèntu,

i tàvuli d'u stabilimèntu

e lli ciàmbri ncannizzàti

vulàvanu cumu pampini siccàti.

 

A ura chi n'addunàmmi si sbigliàu llu mari

(pìanzicha si l'avìanu parràta),

si mintìu a vollariàri

e vidìavu 'na scumaràta.

L'undi s'azàvanu quantu vurcàni,

'mpurràvanu ogni cosa... e jìanu luntàni.

 

L'hanu u piccàtu... u vìantu e llu mari!

A 'nnu giùvini magistràtu

'u fhìciru annigàri. 2

1) -"chillu jùarnu"= quel giorno. Il Poeta si riferisce alla giornata dell'8 agosto 1950. Una giornata che era iniziata all'insegna dcl caldo e della quiete di piena estate, per la gioia dei villeggianti lametini (di Nicastro, di Sambiase e di Sant'Eufemia Lamezia), che affollavano numerosi la spiaggia di Sant'Eufemia Marina (oggi Gizzeria Lido), molto frequentata in quei tempi. In quel pomeriggio, verso le ore 16.00, il tempo cambiò quasi improvvisamente, il cielo si fece nero e un vento da uragano tempestò il mare e la terra sconvolgendo ogni cosa. I villeggianti furono costretti ad abbandonare precipitosamente la spiaggia e a ripararsi nelle poche case del villag-gio e nella stazione ferroviaria. Tutti quelli che facevano il bagno riuscirono a met-tersi in salvo, ma il giudice Gatti, che da esperto nuotatore si era allontanato abba-stanza dalla spiaggia, non ci riuscì, ed annegò. 2) - Il dottor Giovanni Gatti, nato a Nicastro nel 1924, fratello dell'indimenticabile sacerdote don Saverio Gatti, era considerato il giudice più giovane d'Italia.


'A SIGNORA SINDACHESSA

U tìampu d' iliziòni

ognùnu vatalìa,

ndi fhanu privisiòni!

Simu 'ndimurgazìa.

"Cci vo' unu ccu spalli quatràti !... 1

- Jianu dicìandu cìarti.. . scinzziàti - 2

 

" 'Nu sìndacu ccu lla vesta

fhacèranu sbattuliàri,

cumu `na varca `nta mari

quandu cc 'è timpèsta. "

 

"Si fhìciru i cunti

senza... u tavirnàm."

 

Dopu chi l'ébbiru sparamintata

dicinu ch'è `na navi curazzata.

 

Madonna, echi d'è 'sta sindachèssa!

'Un ripòsa di nenti,

è `na capitanèssa

ccu tri stilli... stralucènti.

 

Si `mbarca di viamu e d'astati,

va parra ccu ministri e diputàti.

Ndi fha pidàti, senza stancàri!

Ha ddittu cha Lamèzia... ha di sarvàri.

 

I Nicastrisi e lli Sambiasini,

cchi dua bùani vicini

affizziunàti e ffidèli!

Dua paìsi affratillàti

cumu l'Arabi e...Israèli. 3

I vìacchji antinàti

chisà cc'hanu avùtu!

 

Di quandu u mundu è mundu

'un s'hanu mmai...ligirisciùtu.

'I quandu cc'è 'sta sindachèssa 4

simu 'npaci, fhinarmènti,

ha astutàtu u fhùacu ardènti!

 

'I nduvi si'? 'Un c'interèssa!

Nicastrìsu o Sambiasìnu

prifhirènzzi 'un ndi sa ffari.

Ni conzza llu paìsi 'nu giardìnu,

ma... lassàmula amministràri!

 

l) - "... ccu spalli quadrati!": con le spalle quadrate, cioè una persona forte e capace. 2) - "scinnzziàti": sta per "sapientoni" (presunti). 3) - Con la Legge n° 6 del 4-1-1968 i Comuni di Nicastro, Sambiase e Santa Eufe-mia Lamezia furono riuniti in unico Comune con la denominazione di Lamezia Terme. Un fatto storico che, per quanto voluto e accettato dalla maggioranza dei cittadini, ha lasciato naturalmente l'amaro in bocca a tante persone. Pur essendo vicinissimi, i due Paesi di Nicastro e Sambiase avevano avuto sempre delle caratteristiche diverse: nel lavoro e nel commercio, nella disponibilità di uffici e di scuole statali, nelle concezioni di vita. Questo fatto determinava una specie di rivalità muta e a fior di pelle, tanto che tra i due Paesi di fatto non correva buon sangue: almeno a livello di ragazzi inesperti e focosi e di adulti ignoranti. Il Poeta, quindi, ironizza sulla "fratellanza" tra Nicastresi e Sambiasini, para-gonandola a quella che "corre" tra Arabi e Israeliani. Una esagerazione che si accetta come licenza poetica. Nella realtà, oggi, la città è amalgamata in tutti i suoi aspetti e i cittadini sono in pace,... e non più accesi da odio o rancore. 4) - Il Poeta si riferisce alla Dottoressa Doris Lo Moro, magistrato, primo Sindaco donna della città di Lamezia Terme, che ha amministrato con indubbia capacità e "polso di ferro" dall'anno 1993.

A MAISTRA BILOTTA *

 

'Ncignàu a diciannov'anni

mu fha la maistrina,

sti muntàgni muntàgni

e a Santafhèmia Marina.

 

'A mandàvanu supra ...e sutta,

'un la fhacìanu ripusàri:

ha sbattuliàtu cumu... l'undi d'u mari.

 

Truvàva scoli strati... e mancu janchìati,

nemmènu si putìanu riminiàri:

cchiù di trenta sculàri,

fhìmmini e ùamini ammunzillati.

 

Scarzziàvanu 'i pinni e lli colamàri

e `unn avianù i libra ppi studìari.

 

Fhari scola a Ila muntagna

a cchill'ébrica... èranu guai;

'a signora Lucia Bilòtta

'un s'ha scuraggiàtu mmai!

 

Ccu pacìanzza e divuziòni

ha 'mparàtu migliàra 'i sculàri.

U Prisidènti d"a Reprùbrica

'na smiràglia d'oru cci vozi mandàri.

 

* Lucia Francesca Bilotta Vescio di Martirano (1919 - 2002) Medaglia d'oro alla Pubblica

Istruzione conferita dal Presidente della Repubblica.


 

'U POETA CUSTABILI 1

'U cùarpu era luntànu, 2 

ma pua si nd'ha binùtu:

l'anima 'a lassàu... cca,

quandu... ha partùtu.

 

'Un cci va cchjù... a llu Vaticànu,

sta 'mparu... `nzzèma a nnùa!

Ccu Ungarètti si salutàru:

ppi ttanti... anni fhu amìcu sua.

 

Fhinarmènti... u puèta ripòsa,

ha fujùtu 'i `stu mari di guai. 3

N'ha vulùtu lassàri 'na rosa,

'ntra `nu bicchiari, mu 'un sicca mmai! 4

Note: 1) - Franco Costabile, nato a Sambiase il 1924 e morto suicida a Roma il 1965, poeta indimenticabile, solitario cantore della miseria, del dolore e del dramma collettivo della sua amata Calabria. 2) - Il Poeta si era allontanato da Sambiase tanti anni prima, ma poi è tornato... da morto, perché l'anima l'aveva lasciata al suo paese. 3) - "ha fujùtu": è fuggito, nel senso che è evaso dal suo mondo di sofferenze in modo subitaneo e violento... Suicidandosi, purtroppo. 4) - Ci ha voluto lasciare la sua opera (una rosa nel bicchiere), perché resti eterna-mente viva nella nostra memoria.

Poesie tratte dalla silloge  "Duci e amaru"

A praja 'i mari

Ciàmbri, frischèri e zzìmbi 'ncannizzàti,
jumènti, muli e ciucci 'mpasturàti,
ziròlla, parparòtti, pùlici e muscùni,
sùrici, carvunàri e zampagliùni.

A notti 'nta 'sti zimbi ti cripàva!
Curcàtu a 'nu pagliùni 'mbaschiàva.
'Nta 1'ùmitu, a llu tùastu, 'nsardillàti,
durmiamu a 'sti tucùlli arrunchjunàti.

Scuràtu, senza fhùacu 'un putia stàri,
'a fhùma assicutàva Ili zanzàri;
l'ùacchji l'avìamu russi e 'mbisicchjàti,
di pàpuli e cravùnchji 'mbillicàti.

Nissùnu avia lli sdrippi a praja 'e màri! ...
'A ggènti si sintìa scandalizzàri.
Nùa avìamu i cazunialli 'mbratillàti,
sculurisciùti, Manghi e squacquaràti.

I fhìmmini ccu càmmigi a rutùni,
suttàni di cambrìccu a strascinùni;
'nta l'acqua chìlla lòba 'nsumiàva
e si vidia 'n'umbrèlla chi natàva!

Lla ssùtta cc'era pezzi 'mbulicàti,
mutàndi e brachissini arrumbugliàti.
Abbòglia, caru mia, mu taliàva...,
'na scaglia 'i carni jànca 'un t' 'a mustràva!

'Un ndi vidia villìchi quantu 'mbùti,
minnèri quantu vòzzi scuvirùti! ...
Sguizzari, Ulandèsi, Spagnùali e brun'arpini,
capicchji cumu cràpi e picurini.

M' armènu a praja 'e mari putia jìri,
ch' 'o sàngu 'un t' 'u sintìa 'ntrugulisciri!...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su

 

 

 

 

 

 Aggiornato il 27 . 01 - 2017

 Migliore visione -  Risoluzione 1366x768

 Il webmaster